Uchwała nr XVIII/176/95 Rady Miasta Opola z dnia 19 października 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1995-10-19
Wejście w życie: 1995-10-19
Data uchylenia: 2004-12-09
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 27.10.1995 r.

Dziennik zmian treści