Uchwała nr LI/487/98 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomości przy ul.ul. Barlickiego 5 - Niedziałkowskiego 1A.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1998-02-26
Wejście w życie: 1998-02-26
Przynależność do zbiorów:
Dziennik zmian treści