Uchwała nr LXII/639/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2010 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-01-28
Wejście w życie: 2010-01-28
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola w dniu 9 lutego 2010 r.

Dziennik zmian treści