Uchwała nr XLVII/277/93 Rady Miasta Opola z dnia 15 lipca 1993 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Opole zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej oraz mienia służącego do ich wykonywania.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1993-07-15
Wejście w życie: 1993-07-15
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści