Uchwała nr XXXIV/217/92 Rady Miasta Opola z dnia 31 października 1992 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1992-10-31
Wejście w życie: 1992-10-31
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Utraciła moc uchwałą Nr LII/585/05 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2005 r.

Dziennik zmian treści