Uchwała nr XXI/143/91 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 1991 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/77/91 Rady Miasta Opola z dnia 12 marca 1991 r. w sprawie tworzenia zasobów gruntów.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1991-11-26
Wejście w życie: 1991-11-26
Przynależność do zbiorów:
Dziennik zmian treści