Uchwała nr XXXVII/343/97 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 1997 roku.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1997-02-27
Wejście w życie: 1997-01-30
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści