Uchwała nr XIV/95/91 Rady Miasta Opola z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie ustalenia zasad i wielkości odpłatności za korzystanie dzieci z placówek wychowania przedszkolnego na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1991-05-21
Wejście w życie: 1991-05-21
Data wygaśnięcia: 1991-06-25
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 25.06.1991 r.

Dziennik zmian treści