Uchwała nr XII/79/91 Rady Miasta Opola z dnia 12 marca 1991 r. w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste gruntu i sprzedaży budynku położonego w Opolu, przy ul.Studziennej 1 na rzecz Opolskiego Towarzystwa Jazzowego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1991-03-12
Wejście w życie: 1991-03-12
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści