Uchwała nr XXII/350/00 Rady Miasta Opola z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie odwołania ławników ludowych.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2000-03-23
Wejście w życie: 2000-03-23
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Rada Miasta Opola odwołała z funkcji ławnika Sądu Okręgo-wego w Opolu p. Ryszarda Domarackiego oraz z funkcji ławnika Sadu Rejonowego p. Danutę Bednarską i p. Jadwigę Małecką

Dziennik zmian treści