Uchwała nr XXI/339/00 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2000 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2000-02-24
Wejście w życie: 2000-02-24
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści