UCHWAŁA NR LIV/797/14

Rady Miasta Opola

z dnia 30 stycznia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/797/14

Rady Miasta Opola

z dnia 30 stycznia 2014 r.

zal1

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/797/14

Rady Miasta Opola

z dnia 30 stycznia 2014 r.

zal2

Zalacznik2.pdf