Uchwała nr XX/180/95 Rady Miasta Opola z dnia 16 listopada 1995 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 1995 r.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1995-11-16
Wejście w życie: 1995-11-16
Przynależność do zbiorów:
Dziennik zmian treści