Uchwała nr XXI/193/03 Rady Miasta Opola z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2003-12-10
Data ogłoszenia: 2003-12-15
Wejście w życie: 2003-12-30
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2003, Numer: 104, Pozycja: 2060

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Powiązania
Uwagi

Umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 15 grudnia 2003 r.

Dziennik zmian treści