Uchwała nr XIII/226/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej„Zaodrze” w Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2015-07-02
Data ogłoszenia: 2015-07-13
Wejście w życie: 2015-07-28
Z mocą obowiązującą od: 2015-07-28
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2015, Pozycja: 1705

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści