Uchwała nr XIII/209/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2015-07-02
Data ogłoszenia: 2015-07-13
Wejście w życie: 2015-07-28
Z mocą obowiązującą od: 2015-07-28
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2015, Pozycja: 1700

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści