Uchwała nr XIII/203/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2015-07-02
Data ogłoszenia: 2015-07-13
Wejście w życie: 2016-01-01
Z mocą obowiązującą od: 2016-01-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2015, Pozycja: 1698

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Powiązania
Dziennik zmian treści