Uchwała nr XIX/306/99 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Opola do wyrażania zgody samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej na najem majątku trwałego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1999-12-30
Wejście w życie: 1999-12-30
Data uchylenia: 2000-02-04
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 04.02.2000 r. stwierdzono nieważność uchwały. Wniesiono skargę do NSA na to rozstrzygnięcie zgodnie z uchwałą Nr XXI/ 338/00 Rady Miasta Opola z dnia 24.02.2000 r. NSA oddalił skargę Rady na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, podzielając pogląd rozstrzygnięcia.

Dziennik zmian treści