Uchwała nr XVIII/293/99 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Opolu przy ul. Chabrów 54.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1999-12-16
Wejście w życie: 1999-12-16
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

W styczniu 2000 r. SP ZOZ złożył wniosek do Wydziału Przetargów i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Opola o przeprowadzenie postępowania przetargowego. Trzy ogłoszone przetargi nie odbyły się z powodu braku ofert. Odbyły się też dwukrotne nego-cjacje cenowe. Do 31 grudnia 2000 r. lokal nie został sprze-dany, dlatego też Rada Miasta Opola podjęła uchwałę o przystą-pieniu gminy Opole do Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu w celu objęcia spółdzielczego własnoś-ciowego prawa do lokalu użytko-wego położonego w Opolu przy ul. Chabrów 54

Dziennik zmian treści