Uchwała nr XVIII/286/99 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia form organizacyjno-prawnych działania przedszkoli publicznych na terenie gminy Opole.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1999-12-16
Wejście w życie: 1999-12-16
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

dot. nr VIII/286-290/99: Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 20 stycznia 2000 r. stwierdzono częściową nieważność tej uchwały. Na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego złożona została skarga do NSA – Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu, zgodnie z uchwałą Nr XX/326/99 Rady Miasta Opola z dnia 27 stycznia 2000 r. NSA oddalił skargę Rady na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody. Rozstrzygnięcie nie narusza prawa.

Dziennik zmian treści