Uchwała nr XVII/279/99 Rady Miasta Opola z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie przejęcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-sprawnych realizacji programu dofinansowania zaopatrzenia osób niepełno-sprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1999-11-18
Wejście w życie: 1999-11-18
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

MOPR w Opolu przejął z PFRON realizację programu dofinanso-wania zaopatrzenia osób niepeł-nosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomoc-nicze. W wyniku działania pro-gramu udzielono dofinansowania osobom niepełnosprawnym przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na kwotę 26.977 zł

Dziennik zmian treści