Uchwała nr XVII/270/99 Rady Miasta Opola z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1999-11-18
Wejście w życie: 1999-11-18
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Zaciągnięto długoterminowa pożyczkę uzupełniającą z Woje-wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 2.000.000 zł na rekultywację składowiska odpadów komunalnych. W 1991 r. otrzymano kwotę 736.100 zł, pozostała kwotę w wysokości 1.263.900 zł przyznano w 2000 r.

Dziennik zmian treści