Uchwała nr XV/249/99 Rady Miasta Opola z dnia 21 października 1999 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1999-10-21
Wejście w życie: 1999-10-21
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Konkurs na stanowisko dyrektora został ogłoszony w prasie lokalnej w listopadzie 1999 r. Na posiedzeniu komisji konkursowej 30 listopada 1999 r. wyłoniono kandydata na to stanowisko – Janusza Wiśniaka. Zarząd Miasta powierzył jemu to stanowisko na okres 1 stycznia 2000 r. do 31 sierpnia 2004 r.

Dziennik zmian treści