Uchwała nr XIV/234/99 Rady Miasta Opola z dnia 16 września 1999 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego(Artura Cichocińskiego).

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1999-09-16
Wejście w życie: 1999-09-16
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

W trakcie realizacji. Wniesiono skargę do NSA na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 30.09.1999 r. zgodnie z uchwałą Nr XV/256/99 Rady Miasta Opola z dnia 21.10.1999 r. Radni, których uchwały dotyczą zaskarżyli je do Sądu Okręgo-wego w Opolu. Powstały spór kompetencyjny o właściwość między Sądem Okręgowym a Wojewoda Opol-skim rozstrzygnęło Kolegium Kompetencyjne przy Sądzie Najwyższym na korzyść Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy w Opolu postanowieniem z dnia 20.07.2000 r. orzekł o nieważ-ności uchwał Nr Nr XIV/234/99. Sąd Okręgowy w Opolu orzekł o nieważności uchwały

Dziennik zmian treści