Uchwała nr XXI/197/07 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2007-11-29
Data ogłoszenia: 2008-01-11
Wejście w życie: 2008-01-26
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2008, Numer: 2, Pozycja: 45

Dziennik zmian treści