Uchwała nr XIV/198/99 Rady Miasta Opola z dnia 16 września 1999 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1999-09-16
Wejście w życie: 1999-09-16
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Zmiany w statucie SP ZOZ w Opolu wprowadzone zostały uchwałą Rady Społecznej Samo-dzielnego Publicznego Zespołu Opieki w związku ze zgłoszeniem do Zarządu Miasta Opola wnios-ków kierowników przychodni rejonowych o usamodzielnienie i utworzenie samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej. Uchwałę Rady Miasta przekazano do realizacji dyrektorowi SP ZOZ w Opolu

Dziennik zmian treści