Uchwała nr XXXIV/326/04 Rady Miasta Opola z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2004-07-01
Data ogłoszenia: 2004-08-06
Wejście w życie: 2004-08-21
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2004, Numer: 52, Pozycja: 1485

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści