Uchwała nr XXX/431/00 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2000 r. w sprawie ustalenia zasad całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka w Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2000-09-28
Wejście w życie: 2000-09-28
Przynależność do zbiorów:
Dziennik zmian treści