Uchwała nr XII/176/99 Rady Miasta Opola z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia działalności i udzielanych świadczeń Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Opolu, dla którego Rada Miasta Opola jest organem założycielskim.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1999-07-29
Wejście w życie: 1999-07-29
Przynależność do zbiorów:
Uwagi

Uchwała pozwala na tworzenie na bazie istniejących przychodni rejonowych i publicznych, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z zachowaniem ciągłości udzielanych świadczeń zdrowotnych

Dziennik zmian treści