Uchwała nr XI/162/99 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie przyjęcia przez miasto Opole w drodze porozumienia z Wojewodą Opolskim zadań z zakresu administracji rządowej.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1999-06-24
Wejście w życie: 1999-06-24
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Zawarte zostało porozumienie z Wojewodą Opolskim, umożliwiające opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki i pozyskiwanie środków finansowych na ten cel

Dziennik zmian treści