Uchwała nr XI/159/99 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 1999 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1999-06-24
Wejście w życie: 1999-06-24
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wynikała z bieżącej realizacji budżetu miasta w 1999 r. i potrzeby aktualizowania dochodów i wydatków do rzeczy-wistego poziomu. Pozostawała w realizacji do 31 grudnia 1999 r.

Dziennik zmian treści