Uchwała nr VIII/132/99 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia i gospodarowania środkami specjal-nymi w jednostkach budżetowych.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1999-04-22
Wejście w życie: 1999-04-22
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Uchwała wprowadziła zmianę w uchwale Nr VII/87/99 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania środkami specjalnymi w jed-nostkach budżetowych. Zmieniała termin wejścia w życie uchwały. Uchwała obowiązywała do 31.12.1999 r.

Dziennik zmian treści