Uchwała nr VIII/131/99 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu miasta Opola dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1999-04-22
Wejście w życie: 1999-04-22
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Uchwała wprowadziła zmianę w uchwale Nr VII/85/99 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu miasta Opola dla zakładów budżetowych i gospo-darstw pomocniczych. Zmieniała termin wejścia w życie uchwały. Uchwała obowiązywała do 31.12.1999

Dziennik zmian treści