Uchwała nr XLVII/487/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszcze-gólnych okresach roku szkolnego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2005-05-19
Data ogłoszenia: 2005-07-04
Wejście w życie: 2005-07-19
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2005, Numer: 44, Pozycja: 1401

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści