Uchwała nr LXI/635/09 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oddawanej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2009-12-29
Wejście w życie: 2009-12-29
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści