Uchwała nr LX/629/09 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Opola w 2010 roku.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2009-12-15
Data ogłoszenia: 2010-03-04
Wejście w życie: 2010-03-19
Data wygaśnięcia: 2010-12-31
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2010, Numer: 26, Pozycja: 391

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści