Uchwała nr LIX/616/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w pięcioletnią dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr działki 657/4 km. 12 obrębu Gosławice.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2009-11-26
Wejście w życie: 2009-11-26
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. NK.III-KN-0911-1-112/R/2009 stwierdzające nieważność uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa.

Dziennik zmian treści