Uchwała nr XXXVII/370/04 Rady Miasta Opola z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2004-10-21
Wejście w życie: 2004-10-21
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści