Uchwała nr LV/586/09 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Opole działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2009-09-24
Data ogłoszenia: 2009-11-27
Wejście w życie: 2009-12-12
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2009, Numer: 99, Pozycja: 1397

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści