Uchwała nr LIV/574/09 Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oddawanej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2009-08-27
Wejście w życie: 2009-08-27
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści