Uchwała nr XXXV/340/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty użytkownikom wieczystym przy zbywaniu na ich rzecz prawa własności nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2004-08-26
Data ogłoszenia: 2004-09-15
Wejście w życie: 2004-09-30
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2004, Numer: 61, Pozycja: 1666

Dziennik zmian treści