Uchwała nr XLVIII/510/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła i Publicznego Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2009-04-23
Wejście w życie: 2009-04-23
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wojewoda Opolski pismem nr NK.III-KN-0911-1-53/Z/2009 z dnia 19 maja 2009 r. powiadomił o wszczęciu postępowania wobec tej uchwały, gdyż uchwała ta nie stanowi aktu prawa miejscowego i jako taka nie podlega publikacji w dzienniku urzędowym. Zakwestionowany został § 7 uchwały. Rada podjęła uchwałę nr LI/540/09 z dnia 28 maja 2009 r. dostosowującą do zaleceń wskazanych przez Wojewodę w piśmie wszczyna-jącym postępowanie nadzorcze.

Dziennik zmian treści