Uchwała nr XLVIII/502/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Opola na stałe obwody głosowania poprzez dostosowanie opisu granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2009-04-23
Data ogłoszenia: 2009-06-04
Wejście w życie: 2009-04-23
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2009, Numer: 37, Pozycja: 665

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści