Uchwała nr XLVII/494/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania oraz ich wysokości.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2009-03-26
Data ogłoszenia: 2009-05-18
Wejście w życie: 2009-06-02
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 0, Numer: 33, Pozycja: 594

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści