Uchwała nr XLVII/491/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2009-03-26
Wejście w życie: 2009-03-26
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści