Uchwała nr XLV/475/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oddawanej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2009-02-26
Wejście w życie: 2009-02-26
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści