Uchwała nr XLV/472/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Grudzice oraz nadania jej Statutu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2009-02-26
Data ogłoszenia: 2009-04-27
Wejście w życie: 2009-05-12
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2009, Numer: 29, Pozycja: 504

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego NK.III-KN-0911-1-26/R/2009 z dnia 31 marca 2009 r. stwierdzające nieważność § 28 ust. 9 uchwały.

Dziennik zmian treści