Uchwała nr XLV/469/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie pozbawienia części ul. Chłodniczej w Opolu kategorii drogi gminnej oraz ustalenia nowego przebiegu ul. Chłodniczej w Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2009-02-26
Data ogłoszenia: 2009-04-09
Wejście w życie: 2009-04-24
Z mocą obowiązującą od: 2010-01-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2009, Numer: 25, Pozycja: 419

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści