Uchwała nr XLII/429/08 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dopłat do V grupy taryfowej cen i opłat za odprowadzane ścieki.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2008-12-16
Wejście w życie: 2008-12-16
Z mocą obowiązującą od: 2009-01-01
Data wygaśnięcia: 2009-12-31
Przynależność do zbiorów:
Dziennik zmian treści