Uchwała nr XXVIII/236/04 Rady Miasta Opola z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Strategii integracji i polityki społecznej dla miasta Opola na lata 2004-2015 i Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Opola na 2004 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2004-03-25
Wejście w życie: 2004-03-25
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści